O nás


 

Jsme malý neziskový spolek, který poskytuje služby preprimární edukace. U nás jsou Vaše děti nejen hlídány, ale také úspěšně vzdělávány a vychovávány. Pro děti máme připravený bohatý výukový a výchovný plán. Poskytujeme vzdělávání, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání MŠMT a zároveň používáme také prvky Montessori pedagogiky.

Denní program děti rozvíjí a baví, děti se rozhodně nenudí:) Ke každé ratolesti přistupujeme individuálně a přihlížíme k jejímu specifickému psychickému a fyzickému vývoji.  Pro vaše dítko vytváříme rodinné prostředí plné důvěry a pohody. Máme vzdělání v oblasti pedagogiky a psychosociálních věd. 

Velkou pozornost věnujeme dětem v předškolním věku a jejich předškolní přípravě. Výuku v této důležité fázi zaměřujeme na snadný přechod dětí do školy. Grafomotorické dovednosti dětí rozvíjí speciální pedagog  a pravidelně nás navštěvuje logoped, který dbá na správnou

Při výuce využíváme také vzdělávací metodu NTC Learning.

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, která mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let – z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument je průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti.

Naše děti jsou také každý den v kontaktu s anglickým jazykem, protože sídlíme ve stejné budově jako anglická školka Abacus Adventures. Děti se tak naprosto nenásilně setkají s anglickým jazykem, kamarády, kteří mluví anglicky a angličtinu si zamilují  :)

 

Denní program:

  7:15 –   8:55   Volné hraní, povídání s kamarády, s učitelkou, skládání puzzles, hraní s playdough….
  9:00 – 10:00   Vzdělávací část
10:00 – 10:20   Svačina
10:20 – 11:00   Dopolední aktivity (kreslení, vyrábění, práce na pracovních listech)
11:00 – 12:30   Hry venku na zahradě, procházka
12:30 – 13:00   Oběd
13:00 – 15:00   Odpočinek /pohádky/předškolní příprava
15:00 – 15:30   Svačina
15:30 – 17:00   Odpolední činnost (tanečky, golfový kroužek, hudební kroužek, jóga, pečení a pohybovky) / volné hraní uvnitř nebo venku na zahradě.

Děti naší zahradu milují a jsou rády na čerstvém vzduchu. Když je pěkné počasí, tak si rodiče své vyběhané a spokojené miláčky přímo ze zahrady vyzvedávají:)

Vaše děti naučíme nejen kotrmelec a chytat a házet míč:)